Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
eerste deel, xm
rogge. 46. Suikerbrood. 47. StoeL 48. Ruiter
te paard. 49 Vlas aan een fpinrokkcn. 50- Zin-
nen, ^i. Rivier. 5»- Gans. ■ 53- Handfchoen.
54. Aarde en fneeuw. 55. Molen. Stok,
57. Koffij. 58. Zaag. 59- Muis. 60. Brug.
61. Raadfcl. 62, Het was op een 29 Februari
boren. 63. De dag van heden. <54. Tien cn veer-
tien appelen. 63. De jongfte was vijftien jaren»
zijn vader negen en dertig, en zijn grootvader ze-
ventig jaren oud. De man zette eerst de gei^
over, toen hatldjc bij de kool, en, na dat hij de-
zelve ook had overgezet, nam hij de geit wedörom
mede naar den kant, waar de wolf nog was. Daar
liet hij dezelve , terwijl hij den wolf overzette ^
cn, dezen bij dc kooi gebragt hebbendé, haalde
hij eindelijk ook de geit daarbij. 67. Er -waren
Hechts drie perfoncn, waarvan een de zoon van den
een, en de vader van den anderen, was.
Charad, I. Stroohoed, 2i Halsdoek. 3. Vuurfteen.-
4. Sneeuwbal. 5. Boomwol. 6. Bloedegcl. Bier-
foep. 8. Lamsgcbraad. 9. Vuurtang. 10 Stevel-
knecht. 11. Hazenvel. 12. Diefftal. 13- Peper-
koek. 14. Wald- of woud-hoorn, 15. Blaasbalg»
16. Nachtlicht. 7. Handfchoen. 18. Halsketting-
19. Hoenderhok. 20. Karnmelk- 21. Neuswijs;
fl2. Ijs. 2.3. Kersmis. 24. Suikerpol. 25. Olie-
kruik, 25. Boomolie. 27. Molhoop 28. Koffij-
molen. 29.- Rozenblad. 30, Muizenval. 31. Wija-
ftok. 52. Sleutelgat. 33. Bloemkrans. 34. Leu-
ningftool. 35, Bronwater. 35. Endvogel, 37. Huis-
dier, 38. Danszaal. 35», Zerk# 40. Droom,
ZES'