Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERKtARÏNG VAN WOORDEN. 149^
woord, gelijk als zeer veele woorden, nog al
Unieer beteekent, het gene h^ hem, ten zijnen
jtijde, ook opgeven wilde.
Dun en dik. - ,, Gij weet toch wel, wat
„ dik en dun is?"-„ o Ja, lieve vader!" —
j. Wel nu, zeg het mi.] dan eens ichielijk!" Ka-
r.el ving aan; „ Dun is, dat . . . dat . . . "
/erder kon hij het niet brengen. Zijn vader nam
wee boeken, en vroeg; ,, welk van beiden heeft
, de meeste bladen?" -- „ O dit boek im-
, mers!" - ,, Regt zoo ! Is het dan dikker,
, of dunner, dan het andere?" - „ Het is
dikker!" Karel werd nog verder gevraagd,
>f de bladen de deelen van het boek niet uit-
naaktcn, en of dezelven niet op clkanderen la-
;en? Nu zette zijn vader het boek overein-
e, zoo als men de boeken in de kasfen pleegt
eer te zetten. Toen zag karel, dat de bla-
en niet meer op eikanderen lagen , maar ne-
ens eikanderen (tonden, en het werd hem nu
eds duidlijker, waarin eigenlijk de dikte vaa
zn ding, een ligchaam, bertond. Na eeni-
e vragen en ophelderingen van zijnen va-
r, zag hij genoegzaam in , dat , een ding
[^s te dikker is , hoe meenigvuldiger de dee-
'n, waaruit het beftaat, op of nevens elkan-
éren liggen of ftaan. Dit wist hij thands zeer
K 3 wel