Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ verklaring van woorden. 168
,, gedreven. " Karel moest nu eenige vaste ^
ligcliamen , en eenige vloeibare opnoemen, als>
hout, fteen, ijzer, water, olie, enz., en leerden
daarbij , hoe verfchillende die dingen onder el-
kanderen in vastigheid waren.
Verheven. — „ Maar wat is dart eigenlijk ver*-
,, heven vroeg karel, daar hij juist in eeni
boek van een verheven oord gelezen had. ,, Ver-
„ beeldt gij u het verhevene oord als hooger,
„ of als lager, dan het omliggende?" — „ Ik
„ verbeeld het mij als hooger, " andwoordde
karel. „ Goed ! Dan weet gij immers, wain
verheven is." — „ Ja," zeide karel, „ ik
3, weet het wel: maar ik kan het echter zoo or
5, delijk niet befchrijven." — ,, Zie nu deze ta-;
5, fel eens aan! Niet waar? Dezelve is overal.
„ gansch effen en vlak? Dat is de vlakte der
5, tafel. Als nu, in het midden, eens een deel
5, der tafel uitftak, en hooger, dan het overige,
5, was, dan was hetzelve?" ,, Verheven,
zeide karel. ,, Waarboven ftak het dan uit?
vroeg zijn vader. „ Boven de vlakte," was het
andwoord. -- ,, Nu dan." — „ Ach, ja! Ni
,, heb ik het," riep karel, „verheven is, dal
„ hoogei', dan xle vlalcte, is, dat boven de
^ oppervlakte uitfteekt. "
Toen zeide zija vader hem ook nog, dat dît
woord