Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vêrklaftlno van wöottdën. 14?»
Ai dezelve vast eil fijn was. Kaüël bekeek de*
zelve daaropi „ Wanriii beüaat nu toch eigeti-»
„ lijk het vaste?" vroeg hij zijnen vadef. ,, Wün-
„ neef uWe moeder een fuikerbrood in ftukkert
hakt, welke fuiker zult gij dan vast noenlen ,
die zich ligtlijk, of die zich met moeite, aaa
ftukken laat flaan ? " Hierop kon karel, zon-
der eenig bedenken, andwoorden. „ Hangt dat
nu fl:erk of Weinig zahien , het gene be»
zwaarlijk uit elkander gaat?" — ,, Sterk,*'
eide karel ^ „ en nu" voegde hij daarbij,
weet ik ook, \Vaarin het vaste befïaat; het
moet heel flierk zamenhartgenj en niet ligt uiï
een kunnen Worden gedreven."
,, Goed," zeide nüjn Heer erNst; inaaf
wat is het dan eigenlijk, dat zoo zamenhartgt,
dat een ding daardoor vast wordt ? " Hierover
ezon KAREI, zich lang. „ Zeg mij eens," voef
ijn vader voord;. „ als gij iets van " de fuikef
afhakt, is dat geen fluk, of een deel, van de
fuiker?" — „ O ja!" — „ Heeft dan nie«
elk ding zijne déelen. Waaruit het beftaat?"—.
O ja! " — ,, Het zijn derhalve de deelen, diö
zoo fterk zamenhangen. " — „ 2lie," riep
AREL, „ nu weet ik ook , wat vloeibaar is.
Als de deelen zoo fterk niet zaménhangert.** —
Ja, zoo na genoeg! Naauwkeuriger eigenlijk,
Jj als dc deelen ZecMigt uit een kumiefl wotdeii
K fl „ge-