Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ VERKLARING VAN WOORDEN. 144
dingen mis; en men is dan niet in ftaat, om
zich voor anderen begrijphjiv te maken.
Mijn Heer ernst gewende zijne kinderen fchie-
lijk, om zich een regt duidlijk begi'ip van den
zin van vele woorden te vormen. Hij begon met
zeer ligte woorden , en liet hen , hetgene die.
woorden beduidden , met andere woorden her-
zeggen. Hij ftelde woorden, die in beteelccnis^
aan eikanderen gelijk waren, nevens elkandercn,
en toonde aan zijne kinderen, waarin die woor-
den eenerlei, en waarin zij verfchillende, waren;
en hij maakte hen eindelijk opmerkzaam op een
aantal van woorden, welker zin niet zoo ligt uit^
te vinden was. '
Kakel , de jongfte zoon van mijn Heer ernst,
zag regt in, hoe veel fchranderer hij, door oe-
feningen van dien aard, werd, en gaf daarom
zijnen vader meermalen zelf gelegenheid, om met
hem, over den zin van meenig woord, te re-
denkavelen.
Langzaam^ fncL — ,, Die wagen daar rijdt
„ heel langzaam, " zeide karel; „ zie eens,
,, hoe fnel die koets, daarentegen, doorrijdt,
„ die den wagen juist op zijde komt." — „Ja,
,, maar waarin beftaat toch het langzame , en
„ het fnelle ?" vroeg de vader. — „ Zeg mij
eens , als die beide wagens naar het naaste
„ dorp