Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
99
14a VERHALEN.
Ik had zeer veel medelijden met den man.
Ik nam een fpoedig befluit. „ Ik heb hem:
„ mijn leven te danken," dacht ik, ,, ik wil
„ ,, het voor hem opofferen." Ik plaatste mij,
5, met de vijf Joden, die met mij naar Engeland
,, gekomen waren , aan den landweg ; en giji
,, weet nog , wat u bejegend is. Ik zond den
5, man defom, die ik uit nwe brieventasch nam,
„ en redde hem voor dat maal. Maar de Ame-
5, rikanen betaalden ook in het vervolg niet.
5, De man ftierf voor agt dagen, zonder zijne
fchuldcn betaald te hebben."
„ Op dezen zelfden dag trok ik vierduizend
ponden uit dc loterij, en liier nevens zend ik
u, het gene ik u afnam, met de interesfen te-
rug. Zend dc duizend ponden, die er over
zijn, aan de arme familie van den Fabrikeur
N. N. te N., uit naam van den armen Jood,
dien zij weleer zoo menschlievejid hebben op-
„ genomen, en verzorgd."
Nog zweer ik u, dat geen van^onze pifto^
len geladen was , toen wij u aanvielen, en
dat geen van onze hartsvangers uit de fcheede
99
99
99
»9
99
wilde."
Befpaar u de moeite van navorfchingen. Als
gij dezen brief ontvangt, ben ik reeds we-
,, derom over de zee. God behoede u! "
De Hertog vernam naar alles, cn bevond, dat
dc