Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
»9
59
>9
v e r h A L E n. i4i
Milordl''
^ Ik ben een arme Jood. De Vorst, in wiens
, land ik woonde , zoog ons tot op het bloed
, uit. Ik ging met vijf andere Joden naar En^
„ geland, om flechts het leven te behouden.
Op de zee werd ik ziek, en het vaartuig,
,5 dat ons van het fchip aan land brengen moest,
,, werd van den harden \vind om vcv geworpen."
Een man, die mij geheel vreemd was, ftond
op het ftrand , fprong in de zee, en redde
mij, met gevaar van zijn leven. Niet genoeg,
hij- nam mij ook in zijn huis, betaalde eenen
„ Geneesheer voor mij , cn deed mij oppasfen
5, cn koesteren , tot dat ik wederom gezond
was, zonder eenige vergoeding van mij te vor-
deren. Die man was een Fabrikeur van wol-
s, len ftoffen, cn had twaalf kinderen."
„ Eenigen tijd daarna vond ik dien man zeer
5, treurig. De Amerikaanfche onlusten waren
„ uitgebroken; en de kooplieden in Amerika^
„ met welken hij het meeste gehandeld had ,
5, waren gewetenloos genoeg., om zich die om-
„ ftandigheid ten nutte te maken, en wilden
5, hem niet betalen. Binnen vier weken, zeide
5, hij, was hij een bedorven man, om dat er
5, dan een wisfel op hem vervallen was , dien
„ hij niet betalen kon."
» Ik