Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. 139
wel aan uwen voorraaligen fchoolmakker be-
hooren te vergeven. Zie, thands kon ik mij
, van u wreken, maar gij zijt mijn Heer, en ik
bemin u. Intusfchen kan ik dc fchande niet
, verdragen van door u geftraft, en zoo geftraft
te wezen."
Met deze woorden' ftiet hij zich zelven den
lolk zoo hevig in de borst, dat het bloed den
vrecden Heer in het aangezigt fpatte. Nu be-
ouwde het dezen tc laat, dat hij zich van zulk
ü len trouwen vriend had beroofd.
36.
Een zeer rijke Hertog in Engeland was voor-
lemens, om , van de hoofdftad London, naar een
:yner nabijgelegene lusthuizen terug te keeren,
:oen hi}, in een kleen'boschje, door zes roovers
J jmringd werd. Twee derzelven bonden den
i- Soetfier, twee anderen den Bediende, en twee
3ezetteden de beide portieren der koets, en hiel-
den den Hertog elk een piftool op de borst.
,, Uwe brieventasch, Milord! " zeide een der
'oovers, die een afgrijslijk gelaat had.
De Hertog tastte in zijn zak, haalde eene vrij
zware goudbeurs daaruit, en gaf ze den roover.
Deze woog de beurs met de hand, en was daar-«
mede niet te vrede. „ Wees zoo goed, Milord!
en