Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 VERHALEN,
fpeelgenoot van quazij was toen zijn meester-
geworden, evenwel had quaz j nog fteeds veel'
boven de andere flaven vooruit, en werd hi- zelfs -
hunne opziener. In dezen post ged.oeg hij zich
zoo wel, dat hij het volkomene vertrouwen van
zijnen Heer won, cn dezelve hem Iteeds door
bewijzen van achting boven andere flaven be-'
voorregtte.
Eenmaal fcheen quazij een misftap te hebben
begaan, en werd hij deswege door zynen Heer
berispt. Quazij hield intusfchen ftaande, dat hij
onfchuldig was. Hier door in het harnasch ge-
jaagd , deed de opvliegende Heer geen lang on-
derzoek, maar verwees den flaaf tot de ontee-
rende ftraf van zweepflagen. Toen gevoelde de
arme quazij voor de eerftemaal het harde van
zijn lot, en befloot, om bij nacht tc ontvlugten.
Ongelukkig werd hij door zi^jn Heer op de vlugt
gegrepen. Toen ftelde hij zich tc weer, en bei-
den Worfelden eenigen tijd lang met eikanderen.
Eindelijk wierp quazij zijnen Heer op den grond,
zette hem zijn dolk op de borst, en riep met
woede: „ Zwijg, en hoor mij fpreken!"
„ Ik ben met u opgevoed; ik heb altijd voor
„ uwe belangen gezorgd; en uwe vreugde wa$
„ de mijne. Ik ben onfchuldig aan den misflag,,
,, dien gij mij te laste legt; en al was ik daaraan
„ fchuldig geweest, dan hadt gij dcnïelven even-
,, wel