Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN, I37
noch ook verder bij de Armee dienen kon, daar
hij 2Lilk een affront had ondergaan,
... Een ieder zocht hem van zijn befluit af te
brengen, maar hij bleef vast daarbij. Hij ver-
droeg alle verongelijkende oordeelvellingen, waar-
voor hij bloot ftond, daar men in zijn gedrag zoo
veel aanleiding vond , om hem te miskennen.
Maar na twee jaren kwam hij plotsling wederom
bij het Regiment terug , en vorderde voldoe-
ning van den Marquis. Deze verwonderde zich,
dat hij ze toen eerst verlangde: maar hij voerde
'denzelven te gemoet: „ Toen gij mij beleedig-
det, had ik fchulden, en mogt ik- mijn leven
niet in gevaar ftellen, want, als ik het verlo-
ren had, zou ik als een bedrieger uit de we-
reld zijn gegaan. Thands zijn mijne fchulden
betaald, en nu moet ik de pligten vervullen,
die ik aan mij zelven verfchuldigd ben."
35-
Een jonge neger, quazij genoemd, was tege-
lijk met den zoon van zijnén Heer opgevoed ,
en had uit het gelijklijk ontvangene onderwijs,
vele kundigheden verkregen , door middel van
welken hij zich voordeelig van de andere negers
onderfcheidde.
Toen de beide knapen volwasfen waren, bleef
jhct niet meer zoo, ds het, was geweest. ■ De
j I 5 fpcc^-