Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏJÖ VERHALEN.
zelfs zoon hem reeds met opene armen tegen-
kwam, en om zijne vriendicliap bad. Zij ver-
zoenden met elkander, en de Ridder vroeg den
zoon des grijsaards: ,, waarom zeidet gij mij
„ niet eerder, wat gii verlangdet?" — „ Dat
„ was mijne zaak niet," andwoordde hij. ,, En,"
voegde hij daarbij: „ Mijn vader kon vergeven;
„ zoo lang hij intusfchen zulks niet deed, Avas
„ ik, als zijn zoon, verpligt, om hem te wre-
„ ken!"
Zegt eens, wat u, in deze gefchiedenis, regt-
matig, en wat u onregtmatig, fchijnt?
34'
Een Fransch Officier, van burgerlijken ftand , had
zich, door zijnen moed, door zijne kennis, en
door zijn. innemend gedrag, eene algemeene ach-
ting en liefde verworven. Een jonge rijke Mar-
quis, die met hem ondereen en hetzelfde Regi-
ment diende, -had, op zekeren 'dag, de onbe-
zonnenheid, van zich, in een gezelfchap, met
hem te vermaken, om dat hij niet van adel was.
Al, wie er tegenwoordig was, dacht niet an-
ders, dan dat de beleedigde aanitonds voldoe-
ning vorderen zou, en men ftond verbaasd, dat
hij zulks niet deed, maar, den,volgenden dag,
koelbloedig zijn affcheid vroeg, naardien hij, om
goederedenen, «och met deq Marquis vechten,
noch