Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN, 135
ieen ander Regiment diende, en daagde den Rid-
der tot een tweegeveclit. Zij gingen verwoed
1 op ellianderen los; en de beleediger werd zoo
ij,zwaar gekwetst, dat het een jaar aanhield, eer
jhij wederom genezen was. Naauwlijks kon hij
^wederom voor den dag komen, of de zoon van
den grijsaard daagde hem op nieuw tot een twee-
ftrijd uit. Hij werd op nieuw door een kogel
gekwetst, en fukkelde wederom eenige maanden
aan die wonde.
Vervolgends daagde de zoon van den grijsaard
den beleediger van zijnen vader voor de derde
maal uit. „ Mijn God! " zeide deze tot hem,
Gij laat u niet gemaklijk te vrede ftellen; maar
,, geef mij althands uitftel tot morgen. "
De Ridder vroeg al de Officieren van zijn Re-
giment bijeen, en vroeg, of hij verpligt was,
om juist zoo lang te vechten, tot dat een van
beiden er den hals bij infcboot. Een Kapitein
vroeg hem daar en-tegen, of hij den ouden man
reeds om vergiffenis gebeden had. „ Neen,"
zeide de Ridder. „ Ga dan aanftonds henen,"
voer de Kapitein voord, „ en doe zulks. Daar-
„ mede hadt gij moeten aanvangen."
De Ridder ging henen en bad den beleedig-
den grijsaard on\ vergiffenis, die hem gereedlijk
gefchonken werd. Naauwlijks was hij wederom
buiten te deur van den ouden man, toen des-
H: 1 4