Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
334 verhalen.
dat in liet water lag, toe te reiken; maar dat
mensch verdronk.
Toen de man wederom naar huis ging, dacht
hij nog bij zich zelven over het gene hij zou
hebben moeten doen; „ Het leven van een
„ mensch te redden, is eene gewigtige zaak,"
zeide hij bij zich zelven; „ maar mijn leven is
„ ook eene zaak van gewigt. Ik heb kinderen
,, te verzorgen; en de verdronkene had ze niet. "
Nu, wat denict gij ervan? Moest de man na-
fpringen, of niet ?
33.
Een jong Officier kreeg, uit hoofde van eenig
vergrijp, arrest. Na den afloop van hetzelve,
bezocht hij zijnen Overften, een oud, waardig
grijsaard, die hem eene vaderlijke, maar nadruk-
lijke, vermaning gaf.
De jonge Ridder vergat zich zoo zeer, dat hij
de hevigfte fcheldwooi'den tegen den ouden Offi-
cier uitftiet. Zulk eene beleediging kon, naar
de gewoonten van dien tijd, vooral in Frank-'
rijk, waar het geval plaats greep, flechts door
een tweegevecht wederom vereffend worden.
,, Ik fidder, zoo als gij ziet^" zeide de grijsaard;
„ maar ik heb niet altoos gefidderd, en mijn
„ zoon fiddert ook niet."
Op last van den vader kwam de zoondie bij
eenl