Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. I33
hem, daarentegen, hooge eereposten en groote
rijkdommen aanbieden, zoo hij het verlangde ver-
gift voor hem bereiden wilde. De Arts bleef
(landvastig bij zijn befluit, en verduurde, een
gansch jaar lang, de gevangenis. Daaruit zag
nu de Koning, dat hij een regtfchapen man tot
Lijfarts had,
■ Was het middel, waarvan zich de Koning bc_
diende, niet fchrander uitgedacht? Maar had de
Koning het echter wel moeten kiezen? Is al,
wat fchrander uitgedacht is, daarom ook wel regt?
Een'braaf man, die vader van vele kinderen
w^as, ging aan den oever van eene rivier wande-
len, Boven op eene brug Hond een man, dien
hij als een allerliederlijkst en llechtst mensch ken-
de. Tot zijne verbazing ftortte dat mensch van
de brug af in het water, terwijl het zich over
den ringmuur der brug boog, om iets, dat in^.
het water dreef, op het naauwkeurigfte te be-
fchouwen. „ Helpt! Redt!" riepen de lieden,
die boven op de brug Honden. „ Helpen?" zei-
de dc man, die langs den oever ging. „ Neen,
ik heb vele kinderen. „ De flroom is gevaar-
- lijk. Nafpringen kan ik niet, offchoon ik wel
„ een weinig zwemmen kan." Hij liep om ften-
''gen en touwen, om dezelven aan het mensch,
1 3 dat