Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
13^ vetlha len.
ftrekt geen onregt," plagt hij te zeggen. Uit
dien hoofde lag hij nu vast met vele menfchen
overhoop, met welken hij in goede vriendfchap
zou hebben kunnen leven.
De andere broeder verdroeg alle onregt , en
alle beleedigingen , die hem werden aangedaan,
zonder eenigen wederftand. Van hier, dat vele
flegte en booze menfchen hem veel verdriet en
nadeel berokkenden.
Zegt eens, wie van die lieden handelde toch
wel en verftandig? Zij beiden, of geen van bei-
den?
31«
Een Koning was onzeker, of hij zich wel op
de gemoedlijkheid van een Lijfarts, die nog niet
lang in zijnen dienst was geweest, verlaten mögt.
De Koning vreesde , naamlijk , dat zijne vijan-
den misfchien dien Arts omkoopen mogten, om
hem met vergift uit den weg" te ruimen. Hoe
zou hij er nu achter komen , of de Arts zich
tot zulk eene verraderij zou laten gebruiken?
Hij beval den Arts, om een fterk vergift toe
te bereiden, en daarmede een voornamen hover
ling om het leven te brengen. Toen de Arts
voorgaf, dat hij geen zoodanig vergift bereiden
kon, deed de Koning hem in eene ellendige ge-^
vangenis werpen, en zeer hard behandelen, maaic
hem