Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalen. 129
1 Twee handwerkers woonden digt nevens el-
:anderen, en arbeidden dag en nacht, zonder
ich een enkel oogenblik meer rust te veroor-
30ven, dan volftrekt noodig was. De eene was
en welgezeten man, en dezen berispten de men-
hen zeer, en zij namen hem zijn veel werken
uvel af. De andere ,was een arm man, die een
llrijk gezin had , en met al zijn arbeid nog
aauwlijks zoo veel verdiende , dat hij in ftaat
^as, om de zijnen te onderhouden. Met dezen
ad men mededogen.
Zoudt gij er ook zoo over hebben gedacht?
n waarom?
t
Twee mcnfchcn van gelijken ftand en gelijk
nzien, waren in vermogen zeer onderfcheiden.
ïe eene was rijk ; de andere had flechts zoo
el, als hij noodig had, om door de wereld tö
»men. De rijke leide veel, aan zijne kleeding
zijn huisraad, te koste. De andere dacht,
t hij zulks ook doen mogt, om dat zijn ftaat
n hoog was. Hij wilde even veel aan fpijs
drank hefteden, even veel deel aan kostbare
fpanningen en verlustigingen nemen, even zulk
% deel. I «e»