Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VE R H A L E PI.
den man vvel kunnen helpen, maar van waar
zou hij ze nemen ? Hij verkleedde zich, fteeg
bij nacht ■ in het huis van een rijk en gierig
mensch, brak de kas open, nam er eenige hon^
derd guldens uit, en hielp den armen man daar*
mede.
: Wat denkt gij hiervan? Vindt gij er in het
geheel niets, of vindt gij er alles, prijzenswaar-
dig in?
. Twee menfchen waren deswege in de gevan-
genis gebragt, om dat zij beiden geflolen had*
den. Waren zij wel even ftrafwaardig, om dat
zij even hetzelfde misdrijf begaan hadden?
De een' had geflolen, uit nood en honger,
^ijne vrouw en kinderen lagen op een armzalig
ftrooleger , in een ellendig vertrekje, en hadden
geen brood, en niets, om, in den harden win-
ter, te branden. De arme man had reeds eenige
lieden om hulp aangefproken: maar die hulp waS
zoo gering geweest, dat hij zich daarmede naauw-
lijks eenig brood verfchaffea kon. In zijne ver-'
twijfeling ging hij Itelen-
De andere was een mensch, die niemand, dan
zich zclvcn, te voeden had, was gezond ea
fterk, maar wilde niet arbeiden, en had reeds
iiieermalen geftolen.
as.
,9
i