Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ verhalen. 125
''Wilde hij losbranden, toen de arme houtlezer,
die zeer naauw op alles had gelet, hem hetzelve
. ontrukte. Vol woede trok de voorname man deu
|degen, dien hij den armen op de borst zette;
'L, Stoot maar toe," zeide deze met alle onver^
afchrokkenheid. „ Ik heb meer moeds, dan gij,
en vrees den dood niet. Ik heb nu, twintig
jaren lang, gebrek en ellende van allerlei aard
ij,, geleden, en ben nog ftandvastig genoeg, om
het leven te verdragen."
'l Deze moedige aanfpraak wekte bij den voor^
; namen man bewondering en nadenken. Hij deed
afftand van zijn opzet , bad om de vriendfchap
»ivan den armen man, en werd, door deszelfs
j omgang , van zijne mismoedigheid en droefgees»
{tigheid genezen.
Ziet toe, wat gij, noopends de volgende ge»
fchiedenisfen j te zeggen hebt.
Een daglooner arbeidde op het veld. Niet ver
van hem was een ander, die van eenige boomea
é takken afhieuw. De arme man deed een mistred,
en viel in eene diepe graft, op wier rand de
tj^'boomen ftouden. ,, Help, kameraad! help!"
i'iep