Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
isx verhalen» i
tijne földij, geen eigen vermogen had; uitgÊZon-?
derd het geen hij , langzamerhand , in zijnen
dienst had overgegaard, waarmede hij zich op
zijnen ouden dag meende te koesteren. Daar
de Overfte verloor, en zijn geluk dwingen wil-
de, zoo verloor hij al wat hij bezat, het gene
de zeer aanmerklijke Tom van 60000 guldens be-
droeg. Evenwel wilde hij zijn geluk nog een-
maal beproeven, en zijn penfioen daaraan wagen.
Intusfchen floeg de andere hem voor, om de
ganfche fom van zijn verlies nog eenmaal op te
zetten; en, toen de Overfte zulks inwilligde,
nam hij een hand vol gelds. „ Even, of on-
,, ven V " vroeg hij den Overften. ,, Even 1 "
riep deze. „ Gij hebt het getroffen," zeide de
ander, zijn geld in den zak ftekende, en hij tel-
de den Overften deszelfs ganfche verlies wederom
uit; offchoon het in de daad oneven was ge-
weest,
16.
Een voornaam Heer was zoo mismoedig en te
onvrede met zijn leven geworden, dat hij zich
hetzelve benemen wilde. Met dit opzet ging hij j
in een bosch, waar een (irm man, dien hij niet
ontwaar werd, hout las. Hier wilde hij zijn le-
ven met een piftoolfchoot eindigen. Reeds had
Jiij het piftool tegen zijn voorhoofd gedrukt, en
wil-