Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 VERHALEN.
man, wien de weldadigheid cn het medelijden tot
eene tweede natuur geworden waren. Hij reisde
fomwijlen enkel daarom rond,- op dat hij iemand
vinden mögt , wien hij mögt kunnen helpen.
Echter was die man noch rijk, noch van heel
groot aanzien.
Op zulk eene reis vond hij, onder de overige
ruwe en wilde galeiboeven, een jongen man,
van zes en twintig jaren, die zich zeer van de
anderen ondcrfcheiddc. De edele man fprak den
armen gevangenen aan, en vroeg, met den hart-
lijken toon van medelijden, of hij hem ergens
in dienen kon. Toen vloeiden de oogen des ge-
kcetendcn over van tranen, en verhaalde hij zijn
geheel ongelukkig noodlot. — tlij had zich,
zoo als hij zeide, eens laten verleiden, om,
met eenige vrienden, op een vreemd gebied te
jagen, en, toen men hen daarin had -willen ver-
hinderen, hadden zij bijkans het ongeluk gehad,
om iemand te dooden. Men had hen gegrepen,
cn tot een zesjarigen arbeid op de galeijcn ver-
oordeeld. Zijn vader was van hartzeer daarover
reeds geftorven; zijn vermogen met het proces,
dat hij deswege gevoerd had, te gronde gegaan.
Maar dat was nog het minfte. Voor eenige
oogenblikken had hij ook vernomen, dat zijn
arm wijf, cn zijne drie kinderen, welhaast, van
ellende en kommer zouden moeten omkomen.
O *
,, vj.