Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ii8 vermalen.
De negerin had zich, even als de anderen, zeer
ligt kunnen redden; maar zij verliet den zuige-
ling niet. Zij bedekte denzelven met haar lig-
chaam, en hield daarmede al het puin van het
ïnftortend huis van den zuigeling af. Binnen
wéinige dagen ftierf zij aan de meenigvuldige
wonden, en kwetfuren, die zij ontvangen had;
jnüar het kind was gelukkig behouden,
13.
Een bod kwam, op zekeren dag, bij den
Schout van zijne plaats, en bad denzelven, omi
. voor hem eenen aanbevelingsbrief aan zekeren
uitlandfchen Ambtman te fchrijven, waarin van
?ijne eerlijkheid werd getuigd. Bij eene nadere,
navraag, verhaalde, de boer: ,, Er is iemand uit
5, ons dorp daar in de gevangenis gezet, om dat
„ men gelooft, dat hij de heimlijke oorzaak is;
„ van eene gevaarlijke vechtpartij. Maar ik houd^
,, hein vast voor onfchuldig. Om zijner zaken'
„ wil heeft hij zich derwaart moeten begeven,
,, en hij zit nu bijkans agt weken. Dewijl ilji
„ den man zoo zeer in waarde houd, heb iW
„ hem eenige malen bezocht. Hij lag in een eng i
„ dievengat, en zuchtte de laatfte maal zeer om:
9, zijne vrouw, en zijne beide zieke kinderen ,
„ en wcnschte, dat die kinderen flechts zoc
„ lang leven ciogten, dut hij ze nog eens zag,
' „ Ia
i