Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
116 VERHALEN.
hoogstgelulddg rekende , dat zij haren Koning
had gezien. De Koning hief de vrouw liefderijk
op , en deze werd, in hare verrukking van
vreugde, zoo koen, dat zij den Monarch omarin-
de. Nu nam dezelve zulks zoo weinig euvel,
dat hij veeleer de vrouw wederkeerig omarmde ^
en ze daarna vroeg, wat zij van hem wenschte.
„ Neen, mijn Koning!" andwoordde de vrouw.
„ Ik heb u gezien! Meer heb ik niet gewenscht.
„ Maar mijne buurvrouw heeft veertien kinde-
,, ren. Met is eene brave huismoeder, en bij
„ een ieder zeer geacht. Doch zij is zeer arm !"
De Koning verftond de goede vrouw, en hielp
de moeder van zoo vele kinderen.
ïo.
Een man , die voorheen zeer aanzienlijk en
rijk was, was in zulke behoeftige omftandighe-
den geraakt, dat hij zelfs den armen wijngaar-
denier, die zijnen wijnberg bearbeidde, niet meer
betalen kon. De wijngaardenier had dikwijls
geen brood in huis; en, toen hij'eens juist we-
derom in dat treurige geval was, herhaalde hij
bij zijnen Heer de reeds dikwijls gedane bede
om geld. Toen bekende hem de voorname man,
met tranen in de oogen, dat hij hem toen niets
gL-ven kon, om dat hij zelf bijkans niets meer
bad, om er, met zijne tien kinderen, van te
< Ie-