Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V E R H A t E- N< IIJ
uitzien, of hij ooit in ftaat zijn zou, om h«ia
wederom te betalen^
- De Jood zocht den officier alle bekommering
te benemen, en drong denzelven, ondanks all®
tegenftribbeling, een kleen pakje op, waarin hon-
derd Duitfche rijksdaalders in goudgeld waren,
en verwijderde zich daarop zeer fchielijk.
. Den volgenden morgen, heel vroeg, trad de
jiuisknecht tot den Luitenant, en zeide, dat ha:
fchoone paard daar was, welk hij gisteren vai»
den Jood gekocht had. De Luitenant ftond ver-
baasd. „ Dat is een misverftand, " zeide hij,
„ Ik heb geen paard gekocht." „ Neen, neen!"
andwoordde de huisknecht; „ het is geen mia»
„ verftand; het paard behoort u toe, en ftaat
„ reeds nevens uw ander paard op ftal."
De Luitenant wilde aanftonds naar den vreem-
den Jood, en verder narigt inwinnen; doch de
huisknecht zeide hem, dat de Jood reeds voot
het aanbreken van den dag vertrokken was, ea
nogmaals zijn compliment had doen maken.
9'
Een magtig Koning reisde eeils door zijn land.
Toen de paarden in een kleen ftadje gewisfeld
werden, fteeg de Monarch uit de koets. Nu
kwam de vrouw van den ftads - barbier, Wierp
, zich aaa zijne voeten, en riep uit, da: zij zich
Ha heogst»