Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
verhalew.
8.
In een logement te Frankfort aan den Men
Ovaren, in den laatften oorlog met de Franfchen
eenige officieren bij een, die zich zeer beklaag,
den, dat zij met hun geld niet toekonden. Eei
onder hen, die, een geruimen tijd lang, ftil, ei
zwaarmoedig, gezeten had, brak hunne klagtei
af. ,, Ach, mijne Heeren!" zeide hy, „ waJ
,, klaagt gij toch? Verbeeldt u mgnen toeftand;
„ Ik heb van huis geen enkelen duit onderftand
„ ben eerst onlangs officier geworden, heb gee.
„ ne uitrusting gekregen, en nog geene foldi
„ als officier ontvangen. Bij dit alles is miji
„ paard nog lam, en zie ik geene moogUikheid
,, om iets van dit alles te veraniieren." Eei
ieder erkende, dat hij er veel erger aan was
dan zij allen, en beklaagde hem.
Bij dit alles was een Jood tegenwoordig ge
Tveest; en die volgde den jongen officier, toei
dezelve naar zijne kamer ging. ,, Heer Luite^
„ nant! " zeide hij, „ uw verhaal heeft mij aan
„ gedaan. Ik wenschte u van dienst te kunnei
,, wezen." De Luitenant dankte hem voor ziji
aanbod, en zeide, dat hij, reeds van zijne jeugc
af, aan velerlei gebrek gewend was, en niet
van,hem aannemen kon, daar hij niet kon voor
uit