Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 ßü n Ä fc E jsf; I I I
' ï
ti;, bij die Uéd^n geftbfen. Ik Wil^ in Gods naam,
5, mijn leven daaraan wagen!"
Een huisvader, die eene vroinv eii vijf khldè-
ren had, welken hij met zijner handen arbeid on-
derhield, zou, uit hoofde van eenige fchuldcn,
die hij niet betalen kón, iii de gevangenis wor-
den gezet. Het troostlooze gezin ging weéneh-
de en fnikkende nevens hem heen, en Ipralc de
I aanfchouwers om hulp aan; maar aan dat oor
waren zij allen doof.
Een' matroos, die juist het fchip, waar mede
hij uit Oost-Indic kwam, verlaten had, om zioh
voor zijn geld, na zoo vele, op de hnge reis
iiitgeftane, moeilijkheden, een vrolijkeri dag te
VerfchafFen, drong door het volk heen. „ Wat
3, is daar te doen?" vroeg hij. Men verhnaide
hem het ongeluk van den armen huisvader, en
deszelfs gezin. Hij vernam naar het btloap der
foih^ om wier wil de man in hechtenis werd gè-
^bragt. „ Zestig gnldens!" was het andwoofd.
U, Olio! als het niét meer is, dati kan ik h'^m
j„ ligtlijk helpen," zeide de nïatn^ös. ,, Ik'h.'b,
|,5 op mijne reis, vijf en zeventig gifldéfis övet-
,, gewonnen. Het is beter, dat ik hém dn;ïrme-
„ de heipe, dan dat ik ze aan mijn yermaak vet-
„ fpiUé."
Het