Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G T. n
getrokkcne, al rasch vervelen, en dubbel nuttig,
juist om dat zij volledig is, daar men, in an-
dere boekjes voor kinderen, gewoonlijk ßechts ver-
tellingen tot infcherping van dezen of genen en-
kelenr pligt, of ter waarfchmving van deze of ge-
ne enkele ondeugd, aantreft.
De Schrijver heeft die Zedekunde doen vooraf-
gaan, en ik heb dezelve laten volgen, dewijl mij
ae Tijtel voor het verRand en hart beter klonk
dan voor het hart en het vcrfland. IFil men
echter een omgekeerd gebruik van het werkje ma-
ken, dit flaat ieder vrij niet alleen, maar ik
geloof ook , dat het foms wel Jioodzaaklijk zal
wezen ; naardien er in het Eerfte Deel eenige
zaken voorkomen , waar voor het verßand van
fommigen, die het geheele Tweede Deel begrijpen
kunnen, nog niet rijp genoeg zijn zal. Wat be-
let iemand ook, om zich eerst van het ligtße in
het Eerfle Deel, en niet vroeger, dan wanneer
het Tweede reeds lang geheel is doorgeloopen,
van het moeilijkße in hetzelve te bedienen? Wan-
neer men het geheel bij elkander heeft, zoo be-
hoeft men, wegens het gebruik, niet verlegen te
' flaan.
^ Daar ik nu niet vrees ondank met de ver-
planting van dit Duitfche gewas in onzen vader-
landfchen bodem te zullen behalen , terwijl ik eenen
mijner vrienden, die mij hier in, daar ik geen
* 5 '-'jd