Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERHALEN. I09
J -grondde verdenking bevrijd, onder welke zij ge-
i legen had.
Eene weduwe, die van haar kleene vermogen
leefde, dat zij onder een koopman had uitgezet,
werd door de bankbreuk van dien man van a,l
haar inkomen beroofd. Waarvan zou zij nii le-
ven, daar ouderdom en ziekte haar buiten ftaat
fielden, om langer te arbeiden. Zij had wel in
hare buurt eenen zeer rijken bloedverwant; maar
dat was een hardvochtig en gierig man, die de
arme weduwe hulploos liet.
De arme vrouw had, tot dus,ver, eene meid
/gehouden, die zij nu affchalfen wilde. „ Ik
„ kan u in het vervolg niet meer houden, lieve
„ HANNE!" zeide zij, „ ga, en zoek voor u
„ een anderen dienst!"
De brave meid kende de Omftandigheden der
arme oude vrouw wel. „ Neen, " zeide zij,
„ ik ga niet van u af! lü ben immers zoo lang
,, bij u geweest, en gij hebt mij zoo veel goeds
„ bewezen. Loon heb ik niet noodig; en klee-
„ deren heb ik nog voor vele jaren. Ik ben
,, gezond, en kan naaijen en flikken. Ook heb
„ ik nog vijfentwintig guldens, die ik aan on-
„ zen buurman heb geleend. Wij ^ zullen ons
„ er wel doorhelpen."
Wat