Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V - E ^ R • H A L E Ny IP?
Twee Zwitfers geraakten over een flnk lands
in ftrijJ;,. en ,een yan hen bragt dc zaak ter be^
flisfiiig VQor d,en Regter. Deze bepaalde eeu
dag, waarop de klager en gedaagde verfchijneii
inoesten. Dc laatstgemeldde had juist op diea
dag, ver van huis, eenc zaak te bezorgen, die hij
niet verfchuiven kan. Hij nam een kort befluit,
cun de ganfche zaak aan den klager over tc la-
ten, en bad hem, om, wanneer hij zijne klagt
aan den Regter voorgedragen had, dan ook het
geen, van den anderen kant, daartegen kon wor-
den ingübragt, te ontwikkelen, en alle noodige
verweermiddelen aantevoeren.
- Aangedaan door het aan hem bewezene ver-
t4'ouwen, beloofde dc klager zijn best te doen,
en verdedigde hij in de daad de zaak van zijne
tegenpartij met zoo goede redenen, dat hij zelf
met ?ijne klagt afgewezen, en het land aan dea
afwezendcn werd toegekend.
Toen de gedaagde, na verloop van eenige da-
gen, wederom van zijne reis terugkwam, ging
de klager bij hem, en verhaalde den gedaagden,
dat dc akk.^r hem toegefproken, en hij klager^
met zijne klagt, was afgewezen.
t'f ~