Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
I06 V E R H A L. E N#
hct noodigc onderhoud te verwerven. In kor-
ten tijd geraakte de arrge man in dc uiterfte ,be-
hoeite, au wist hij naauwlijks zijnen houger te
ftillen.
Toen hij eenmaal bij avond voorbij het huis
van een rijken burger ging, z-ag hij een blad pa-
pier liggen. Hij iiam het op, en bekeek het,
en vond , dat liet eene banknoot van vijfhon-
derd guldens was, die aan den tooner moesten
worden uitgeteld.
Zegt eens, wat moest de arme daglooner doen?
Hij ging , den volgenden morgen, naar den
burger, ;;::ide hem, dat hij gisteren eene bank-
noot voor zijne deur gevonden had, en vroeg,,
of dezelve hem toebehoorde? De burger zag zij-
ne papieren na, en bevond, dat hij die bank-
noot verloren had.
Wat moest nu die rijke burger wel doen?
Getroffen door de eerlijkheid van den armen
daglooner, noodigde hij denzelven bij zich bin-
nen , onthaalde hem op een goed ontbijt , en
fchonk hem dertig_ gulden. Deze nam de dag-
looner met veel dankbaarheid aan. ,, Gode zij
„ lof!" zeide hij. „ Dit geld kan ik nu toch
„ met een goed gewisfe behouden!"
Hoe noemt gij de deugd , welke deze arme
man aan den dag leide; en hoe die gene^ welkeI
de rijke burger .oefende?