Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOa FABELEN.
Onderweg bejegende hem een wezel. „ Wat
doet gij daar? broertje!" vroeg hij vriendlijk.
„ Ik zoek .muizen," was bet andwoord. Dit
mishaagde den jongen kater. Want hij vreesde,,
zelf gebrek te lijden, wanneer er meer anderen
waren, die zijn bedrijf .oefenden. Hij kroop,,
in alk hoeken, doch cr was nergens eene muis>
te zien.
Boven op eenen balk werd hij een uil ontwaar.
,, He! zijt gij .het? "^ijn fchat!" riep hij hem
toe, „ wat zoekt gij daar zoo laat?" — „ Ib
5, loer op een muisje," was het andwoord:
5, want ik heb mijn avondmaal nog niet ge-
„ daan." — ,, Ik wenschte, dat dc muizen i
5, opaten!" riep de vergramde kater, cn fteeg.
geergerd over al die muizen-vangers, de trap-
pen af naar het erf. „ Hier" dacht hij, ,, za;
„ het beter gaan."
Daar zag hij op den misthoop eenen egel, di<
juist zijn maaltijd hield. ,, Wat knapt gij daa:
„toch? oude vader!" vroeg hij den egel
„ Niets, dan een paar muisjes." — „ Daaraai
„ moogt gij verftikken," fchreeuwde de kater
Hoogstverbïtterd, en vol van grimmigheid, bc
gaf hij zich naar buiten op het ruime veld.
Hij was niet ver geloopen, toen een vos zr
ïie opmerkz.iarjfilieid wekte, die zeer vertoorn^
fcheen, en onophoudlijk vloekte. Hiervan wild
h