Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vm VOORBERIGT.
en gefchikt, om op het ware of yalfche, gepaste
of ongerijmde, yernuftige of onvernuftige in een
verhaal, voorval of daad opmerkzaam te ma-
ken; in de vijfde en zesde Af deeling, een aantal
uitgezochte Kaadfels in den gewonen zin , Cha-
raden of SijllaOen - raadfels , Spreekwoorden en
Zedenfpreuken , tot opfcherping van het vernuft
'tn vorming van het zedelijk gevoel; waar toe
insg lijks de Fabelen in de zevende Afdeeling
'dienen; als mede de verhalen van edele, en twij-
felachtige handelingen, in de agtfte Afdeeling,
die tevens Jirekken, om het lof- en berispenswaar-
dige in meenige zedelijke daad, die men uit ver-
fchillende oogpunten hefchouwen kan, te heren on-
dtrfcheiden, op dat men zich niet, door het
fchittercnde of hetgeen het eerst in het oog loopt,
tot een (/verhaast oordcel late wegflcpcn; terwijl
men, in de negende of laatjle Afdeeling, veelal
lij wijze van onderhoudende gefprekken, een aan-
tal woorden verklaard ziet , die , hoe dikwijls
men dezehen ook gebruikt, om daaglijks voorko- _
mende of belangrijke zaken uit te drukken, vaak
geheel verkeerd of voljlrekt niet begrepen worden.
En eindelijk ontmoet men, in het Tweede Deel
van dit werk, eene volledige Zedekunde, zoo ver
kinderen die behoeven, in welgekozen voorbeelden
en verhalen, nutter dan enkele voorfchriften of
zedelesfen, die de jeugd, wegens het dorre en af-
gt-