Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
P A B B lï E 99
„ willen wij u volkomen betalen. Wij willen
, op den beer los gaan. Dat zal een grap we-
Ï, zen!" — Zoo gi] lust hebt, mijne Heeren!"
-prak de bontwerker, lagchende, „ ik mag het
I wel lijden! "
Dc handwerkers gaan ni het woud^ en vinden
/elliaast den beer, die grimmig op hen afkomt^
)aar ging eene ijskoude rilling over hunne leden.
)c eene redde zich fchielijk op een boom. De
ndere, die min geoefend in het klauteren was,
rekte zich plat uit over den grond, hield den
ièm in, en veinsde zich dood; want hij herin-
erde zich, gehoord te hebben, dat geen beer
3n dood lijk opvrat, en men" denzelven op de
2zegde wijze ontduiken kon. De beer beroak
et mensch, wentelde hem met zijne pooten om
1 om, en liet hem liggen.
Toeii hij mi ver genoeg verwijderd was, klom
c een van den boom af, en rees de ander van
en aardbodem op. „ Welnu," zeide de boom-
eklimmer tot zijnen vriend: „ de beer kwam u
met zijn mond zoo digtaan het oor, wat zei-
de hij u toch?" — ,, Dat men," hèr;iam de
idcre, ,, nooit oVef dén huid befchikkén moet,
voor dat men dén beer géVangen heeft."

- - . . G a A4. jD4