Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
po F A B E L E
En zegt, wat hij verzon. „ Dat deugd niet,"'
was 't befcheid.
Ga, zoo 't eens weer gebeuit, uw gang mett
„ lijdzaamheid!
-55 Dan zal dat bits gebroed, dit durf ik u ver--
„ fpreken,
„ U vrij wat minder deken!"
14. i)^ flkr cn het kalf.
Een oude dier zocht eens in een engen dal
te dringen: maar de ingang was te laag, en te.
eng. - Schoon bij zich alle moeite gaf, het wilde
niet gelukken. Een kalf zag dit laatdunkend
aan, en zeide: „ Zoo kunt gij er niet in: doch
5, volg mijn voorbeeld flechts. Gij moet u krom-
„ men, en bukken, dan zal het wel gaan." Op
dezen ongevraagden raad andwoordde de dier :
,, Zwijg wijsneus, leer uwen vader niet. Die
5, oude lieden te regt wil brengen, moet nog
„ iets meer bezitten, dan jeugd, hoogmoed, en
,, doutheid. Eer gij geboren waart, mijn zoon!
„ wist ik dat alles reeds."
t
15. De dog en de kater*
Een trouwe dog werd door een fchoot verminkt
en lam.
Die zijnen Heer, wien hij bfcfchermen wilde, ^
Verraderlijk het leven nam.
On-