Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G T. m
êjtijd ßechts het aangenaatiiße en oppervlakkigfla
uitzoekt^ allen lust ter verkrijging van eens
grondige kennis, of tot iets, wat infpanning van
gedachten vereischt, geheellijk doet verliezen.
Het v/erk van den Eerwaardigen Duitfchen
Prediker löhr, vaar van hier eene vertaling y
of liever navolging ^ geleverd mrdt, kwam mij
voor, vrij van deze gebreken en een, in alle op»
zigten, uitmuntend kindergefchrift te wezen,
weshalve ik ook niet aarzel, hetzelve mijnen land-
genoten aan te bieden , -wel verzekerd, dat da
jeugd hier een xoo gezend als aangenaam voed»
fel voor haar verßand en hart aantreffen zal,
terwijl cr, ook in het Neerduitsch , voor eem
voordragt is gezorgd^ die den jongen lezer ten
vninjle aan geene grove taalfeilen of flechten flijl
zal gewennen , gelijk , helaas l zoo dikwijls het
geval bij foortgelijkc vruchten der drukpers is.
Immers hier vindt men meenigvuldige aanlei-
ding tot befchaving van het verßand en oordeel^
naamlijk, in de cerfte en derde Af deeling van
het EctHe Deel, ßoftot vergelijken, om dus doen-
de overeenkomßen en verfcheidenhedtn op te fpeu-
ren, hit gepaste of ongepaste in zamenvoegingen
van woorden en zaken te leeren inzien, en da
oorzaken, hoedtfnigheden en gevolgen van meenig-
vuldige dingen te onderzoeken; in de tweede en
vierde Afdceüng^ kleine VerteUingen, uitgekipt
* 4