Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f A B E L Ê ' N^ 83?
beer zelfs deed geern al, Wat zijnen goeden vriend
en nabuur aangenaam was.
Eenmaal hield de klui:zenaar op een heeten Z'o-
merfchendag, onder zijne-lolnmer, zijn ffliddag-
flaapje, waarin hem dc vliegen verontrustten. De
beer verjoeg de vliegen meermaleh; ma'ar eene vlieg
kwam telkens weder, en zette zich, nu eens op de
lip, daiT eens op den neus, dan weer op het voor-
hoofd , van den kluizenaar. „ Wacht een weinig »
„ onbefchaamde! " fprak de vergramde beer; „ik
,, zal u wel krijgen !" Hij haalde een gro'oten
flreen, waar mede hij den kluizenaar op zijde"
kroop , om op de vlieg te pasfen. Juist had zij
zich regt voor op het voorhoofd van den kluize-
naar geplaatst, en kon hij hdar gemaklijk treffen.
Uit al zijne magt wierp hij de Vlieg dood; maar
hij verplette ook het lioofd van zijhen vriend.
Is het genoeg, dat men dienstvaardig zij, als'
men het op geene verftandige en fchrandere wijze
is? Kunnen onzi: vrisuden ons ook belladeelent
5. De raaf.
Een raaf ontvreemde hier en daar, ?
Zoo veel zij kon, juweelen, ringen,
En velerhande kostbre dingen»
Dit nam de fchrandre huishaan waar.
Hij fprak: „ Ik bid u, zeg eens, maat .'
„ Wat u 't geftolen goed toch baat?"
F 1 Ddi;
i \