Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f a b é l e w; 8l
i iiiviillén. Nu kotl de wind beter ondet de ande-
i re pannen flaan, en ze insgelijks'losmaken. Dus
Werd een voorname balk van het dak ontbloot,
en viel regen en fneeuw daarop. De balk begon
te rotte^i, cn, na eenige jaren, was er eene kost-*
bare reparatie noodig, die den huisheer zeer
verarmde»
2. Dc Steenent
Zeker aanzienlijk man praalde in eeti gezel-
fchap met zyne kostbare juweelen. Hij vertoon-
de eenen ring. Waarin eenige edele gefteenteit
van hooge waarde ftonden. „ Wat brengen u.
,, nu die fteeiien wel op?" vroeg hem een uir
het gezelfchap. Opbrengen?" zeide de pron-
ker. „ Niets! volftrekt niets ! Zulke fteenen
brengen immers niets op." — Nu," ver*
volgde daarop de ander, „ dan zal ik u even-
„ wel fteenen toonen,, die mij jaarlijks eenige
„ honderd guldens opbrengen." Daarop bragt
hij hem in eenen molen, die hem toebehoorde en
toonde hem de molenftcenen.
Welke fteenen waren de nuttigften?
3. Het hoefijzer.
\ Een vader deed met zijnen zoon eene kleetjfi!
leis, op een heeten zomerfcheu dag. Op den
l-j. I. DEEL. F weg