Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 25,26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206275
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi VOORBERIGT,
hoe uit nemend ook opgefteld, oud yiordende, min»
der indruk maken, telkens iets nieuws vereischt
ivordt, om.) al bevat het ook oude en reeds be-r
"kende zaken, door de niemvheid van den vorm,
de aandacht gaande te kouden, en het bekende,
ten einde het diep in het verftand en hart der
jeugd worde geprent, haar telkens vu eer voor den
f,eest te brengen; of om van derzelver onverza-,
delijke behoefte en begeerte tot iets nieuws niet
te reppen — moet immers elk, die het heir der
tegenwoordig uitkotnende boekjes voor kinderen
overziet, weten, hoe klein het aantal derzulken
fs, welken die klaarheid van ftijl, kieschheid van
taal, orde, duidlijkheid, gepastheid en volledige
heid van voordragt hebben, en, met een woord
zoo doeltreffend zijn, als men in dergelijke ge^r
fchriften zou wenfehen, In zeer velen treft men
eene bonte fchakering aan van alles door elkan->
der , een paar fabelen, iets oppervlakkigs uiti de
natuurkunde , natuurlijke hijlorie of 'Wereldlijke
^efchiedenis , een paar anekdoten , een gedichtje
ivfee, drie, een paar zedelijke vertellingen, een
iooneeljlukje, enz., in het kort, eene verzame^
ling, die weinig moeite kost, en nog minder nut
picht, ja zelfs veel nadeel doet, daar men, zoo
doende, de jeugd van alles iets, en van het ge-
heel niets leert, dezelve meer waanwijs dan kun-
dig cn ycrjlandig makt, (n haar, dewijl men
aU