Boekgegevens
Titel: Drie schuitpraatjes
Serie: Stukken van onderscheidenen aard, 7 : 6
Auteur: Loosjes, Adriaan Pietersz
Uitgave: Amsterdam: Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey, 1814
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: I. Over het vloeken ; II. Over het bangmaken der kinderen ; III. Over het liegen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 437 : 7 : 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206172
Onderwerp: Filosofie: ethiek (filosofie)
Trefwoord: Ethiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie schuitpraatjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
FOORBERIGT.
Maatfchappij: Tot nut van 't Algemeen met
eiken vriend van Zedelijkheidhet Vloeken als
eene eyen dwaze als misdadige hebbelijkheid be-
fchouwende; het Bangmaken van kinderen als van
de gevaarlijkße en heillooste gevolgen aanziende
en het Liegen voor eene der fnoodße en ßrafwaar-
digße ondeugden houdende, befloot,^door een klein
ßukje tegen elk dezer onderwerpen gerigt , het
dwaze, gevaarlijke en ßrafwaardige van een en
ander te doen zien, en verkoos daartoe den vorm
van Schuitpraatjes, ten einde, eyereenkomßig haar
oogmerk, haar onderrigt op de meest onderhou-
dende wijze te geven, en daar bij van het voor-
deel gebruik te maken om dezelfde hoofdperfoneti
te laten [preken.
A fl Har-