Boekgegevens
Titel: Drie schuitpraatjes
Serie: Stukken van onderscheidenen aard, 7 : 6
Auteur: Loosjes, Adriaan Pietersz
Uitgave: Amsterdam: Cornelis de Vries, Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey, 1814
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Opmerking: Bevat: I. Over het vloeken ; II. Over het bangmaken der kinderen ; III. Over het liegen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Z 437 : 7 : 6
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206172
Onderwerp: Filosofie: ethiek (filosofie)
Trefwoord: Ethiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Drie schuitpraatjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 33 )
Maatfchappij uitgegeven; dit den titul drsaet vnn :
toog van het ongegronde , onzedelijke en fchadelijke der
yooroordeelen omtrent de Waarzeggerijen , Toverijen, SfO"
kcTijen, enzv. Het kost zeker iets meer dan lier te vo-
ren door mij genoemde , te weten 8 Stuivers: maar liet is
uitvoeriger, en is van belang te lezen , omdat vertel-
lingen van Waarzeggerijen en Spokerijen zoo ligt ge-
fchikt zijn, om de kinderen regt angstig en benaauwd
te maken en op te vullen met dwaze en fchadelijke in-
drukken van niet wezenlijk beüaande dingen. Men
vindt er vele van die dwaze en ichadelijke dingen in
aangewezen, en aanmerkingen tot lering daar legen
voorgedragen.
Nu was LETJE eindelijk geheel (lil geraakt en zst
op haar moeders fchoot te fpelen. De vrouw nam nu
de vrijheid van, met veel befcheidenheid, te zeggen:
Ik heb, zoo veel ik van het fchreeuwen van letje
kon, naar Mijnheer geluisterd, en ik geloof nu ook
wel, dat mijn kind en andere kinderen, die bang zijn,
dat in hunne jonkheid gemaakt worden. Ik begrijp ook
met mijn dom verlland wel, dat het (de kinderen ko-
men er dan aan, zoo als zij er aankomen) voor de
kinderen en al die er mee omgaan, een heeJe erge zaak
is, dat zij bang zijn. Maar zeg mij nu eens. Mijn-
beer! weet gij mij geen raad te geven, om mijn letje
bij voorbeeld, dien angst voor honden te oninemen, over
lanj: of over kort?
De Heer. Dat is zeer wel van n gevraagd, Vrouw!
maar heel moeijelijk om te beantwoorden. Dat moet
heel voorzigtig en bij trappen gaan. Het is er mee als
met veel ziekten; het komt te paard, maar gaat te
voet, zoo niet nog langzamer. Het kind moet zelf niet
eens merken, dat men het er op toelegt, om het den
aiig«t te ontnemen. Maar laten wij van het gefprek af-
Itappen : het wordt lijd, om iets te gebruiken, als men
wat heeft; althans mijn maag begint, daar ik wat laat
aan de fchuit komende maar even iets geproefd had,
de fchafklok te luiden.
Nu kreeg ieder, gelijk het dan gaat, het een en an-
der peuzelwerk voor den dag; en Dioantje, die op het
kommando van zijnen Heer dood (lil tusfchen zijne
heenen gezeten had, ftak zijn kopje met alle mogelijke
vriendelijkheid, al kwispelftaartende, naar boven, toen
zijn meester een paar koteletten voor den dag haalde.
B 4 Let-