Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 76 )
pen, die ms drukken, niet aan yder een bekent
te maaken. Een te gul, te openhartig, en
onvoorzichtig vertrouwen in die geleegenhee-
den brengt ons meest in minachting; d'ont-
aarde ziel waar aan wy ons Uloot geeven doet
ons onze armoede en afhanaslykheid dikwerf
ffliaadelyk gevoelen, - de geopenbaarde
llaat verwekJ mistrouwen, en men verandert
dog zyne toeflasd niet. Vind gy echter mea-
Ichfn, waar van het gunftig aanzien u eene
vleiende hoop doet koesteren , en die op zig,
zelfs in Haat zyn u te redden , en uw lotte
verbeete'en; ó ja, weest dan openhartig, zo
nogthans dat gy het voornaamlle van uwe e-
lendige toefland voor hun verbergt, en het
groote geheim in uwen boezem bewaarr. —
Dan; zyn die menfchen, waar aan gy uwe
nood ontdekt, lieden, die wel eer zelfs arm
Zyn geweest, of een diergelyk noodlot onder-
gaan hebben - of wel de zulke, die de
•wereld recht kennen; en bezeffen wat den
mensch kan overkoomen, zoo raaden zy het
geen gy verzweegsn hebt; pryzen uwe vógr-
zichtigheid, en ontrekken zig daarom niet aan
uwe hulp.
• Ein-