Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(66)
neemen van wel te doen, laat hy zich licht
tot het kwaad verleiden, enzo gaat het devroom-
lle menfchen zelfs. De aanlokzelen , en ver-
zoekingen tot het kwaad zyn in zoo groote
eene meenigte in de wereld, en daar is niet
dan de naauwfte oplettenheid op ons zelve »
die ons daar teegen waapenen, die ons daar
voor dekken kan. Weest daarom voorzichtig
in alle uwe daaden, in uwen gantfchen han-
del en wandel; doet niets, zelfs de geringde
zaak niet, en die in fchyn van de rninfte aan-
geleegenheidzyn mogt; doet niets, zegge ik»
zonder overleg, zonder rype overweeging.—
By iedere neiging die zich by u openbaart,
vraag u zelfs eerst, zal ik daar door myn gC'
luk wd bevorderen, of veel eer zal ik daar
geen fcbaade aan toebrengen. Zal ik daar door
msdemenfcben bevtordeelen, of benudeelen, Hemt
deeze neiging wei met den wille Gods over-
een!
Laat nooit wvot bmtocbten, of ttevallige
dingen benveegings-grondenvan uwe daaden zyn—
anders zoudt gy misfchien door uwe onbe- ^
dachtzaamheid, of dooi overhaasting daadeo
kun-
li