Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
bevestigd gy zo wel uw inwendig als uitwen-
dig geluk; daar door verfterkt gy u teegen alle
verzoekingen en neigingen tot het kwaad. En
nu juist is het de beste en bckwaamfle tyd
om die kennisfe en Weetenfchappen optedoen,
die u geduurende uw ganfche Jeeven nuttig
zyn kunnen. Thans is het voor u de tyd om
te zaayen. Zo min ais de Landman die niet
gezaait heeft, maayen kan, of een goeden
oog^t hebben, even zo weinig kunt gy dat ein-
de, hetwelk hei voornaamfte voorwerp van u-
we wensch zyn moet, ik meen vau gelukzalig
te worden, bereiken, indien gy uwe jeugd niet
wel bedeed hebt. Niets is 'er waardoor gy
de verzuimde dagen en jaaren van uwe lee-
vens tyd herflellen of vergoeden kunt. Daar-
om, lieve Kinders, befleed immers dekoste-
lyke tyd wel, dan hy fncld yligs voovby en
k«mc niet w ceder terug.
TI H N-