Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 61 )
•I Mindert het dezelve. In hoe veele kraukhee-
r den kunnen wy ons zelve niet helpen. — Hoe
;; dikwils kunnen wy niet meenig onheil voor«
i koonien, wanneer wy juiste denkbeelden heb-
ben van om lichaam, en van die dingen, die
het zelve nadeel kunnen toebrengen, of tot be-
houdenisfe van onze gezondheid dienen. £ea
weinig koud water is dikwils genoeg om ons
van veele pynclykc kraakheeden te bevryden.
Die kennisfe en weettnfcbappen bezit, verkrygt
iiig daar door voornaamelyk de Liefde zjner mede-
menfchen. De bekwaame Geneesheer, de Leer"
aar, de Rechtsgeleerde; de geestige Konfte»
naar; de nuttige handwerksman,- dc naarftige
Lancïman worden van yder een hoog geacht.
Het bezit van nuttige weetenfchappen overtuigt,
ms jieeds meer, van bet aaniveezen van God,
van zyn macht,-zyue wysheid, zyn goedheid,
en zyn vaderlykc zorg voor ons vergenoegen
en ons geluk; en van zyne wyze bcfliering
van deeze weereld. De aardbefchryving —
de natuurkunde — de gefchiedenis van dea
mensch geeveu ons daar d'ovcicuigcndrte be*
wyzea van, en eindclyj?
Bren-