Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C J8 >
Oeflent de krachten cn bekwaamheeden vsn
tiwe ziel: gelyk de krachten van uw lichaam
door arbeid; en zwaare oefFeningen gefterkc
worden, even zoo is het met de ziel gelee»
gen; waar van de krachten, en vermoogcns
ook door beftendige infpanningen verfterkt wor.
den. Memriztert of leer zomtyds een Fabel
van Geliert van buiten; of iets anders, dat
licht en gemakkelyk, is om uw geheugen te
fcherpen. Onderzoekt de overeenkomftigheid *
die tweednjgen met elkander hebben, cn die
ftukken, waar in zy van elkander onderfchei-
den zyn of verfchillcnj zo zult gy uw oordeel
vormen.
Betracht met aandacht de voorwerpen die
uomringen. De Dieren, de Planten, de Boo-
men en alle andere fehepzeleu bevatten in
zig zoo veel merkwaardigs; dat gy meer en
meer nut en vergenoegen daar uit zult trek-
ken , naar maate gy ze nader kennen leert.
Bezoekt de werkplaatzen der konstarbeiders»
en haiidswerkslieden; daar zult gy géleegen-
heid vindeu om vcele byzondere zaaken te
leeren, zelfs de aandacht op den arbeid van
den Landman kan uwe kennisfe vermeeren;
en