Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 54 )
van onze liefde, en daar niet wecder vanaf-
gefcheiden worden.
Denk eens. Kind lief.' welk een vreugde
het voor ons zal zyn, wanneer wy elkander
in een beeter leeven zullen moogen ontmoe-
ten — als gy, Kinderen, uwe Ouders, uwe
Broeders, uwe Zusters, uwe vrienden, zult
moogen wedervinden, en u met hun verbly-
deu en vervrolyken ; — als gy dan alle vroo-
lue menfchen zult moogen kennen leeren,—
die lange voor u op deeze wereld leefden, —
als gy dan hunne verkeering, hunne zamen-
leeving, hun gezelfchap voor altoos zult moo-
gen genieten J Daar zullen geene kwaadaar-
tige, twistagtige, en nydige menfchen zich
Ifevinden, — geene die onze rust, ons ver-
genoegen ftooren, of afbreeken kunnen. En
al dac vergenoegen en de daar raeede ver-
bondene gelukzaligheid zal altoos duuren, zon-
der dat die ooit een einde hebben. Gal. VI.
9. (a)
Zo
(fl) In deezen Text door den Heer ScJtryver aofi-
gihaald (iaat. Dog laat ons goed doend» niet ver-
Uaagen, want te zyner tyd zullen wy maeyen zo
wy