Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 49 )
raakte — en door den eenen zelfs tot by
den Koning naderde en zynen gunst gewon. —
Ik twyfFel er zeer aan»
Ziet dan lieve Hendrik,.' hoe God de on-
heilen en teegenfpoeden in dit leeven, tot nut
van den mensch beftieren kan, zodatcr ein-
delyk voor iiem een waar vergenoegen uit ont-
flaat, en dezelve tot weezentlyke bevorde-
ring van zyn geluk ftrekken kunnen.
Dikwerf ook behaagt bet God de mtnfchen doot
^en isieg van rampen, teegenfpoeden , en onaange»
vaame toevallen, tan hunne dwaasheid, hunne
^ecbtigheeden, en hunne zonden aftebrengen.
Maar hier van hoop ik u by een ander gelee-
genheid meer te zeggen. Ook laat God het dc
braave menfcheij, die zig aan hun lyden gedul-
dig onderwerpen, niet aan troost en onder-
fteuuing ontbreeken. Dan Hy zend hun geen
meer rampen, dan zy verdraagen kunnen.-
Hy beftiert hunne teegenheeden zoo dat zy
het 'aan het einde hun ten besten dienen,
en hy verkwikt en verblyd ze door de hoop
van een beeter leeven naar de dood.
Weest derhalven getroost; —• lief Kind t
als u iu 't vervolg iets overkomt dat u on-
D «an-