Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4S )
daar heen om voor hem ook eenig Koorn op*
tekoopen,-- Deeze wierden terftond naar
Jofeph geweezen, die hun oogenbhkkelyk er-
kende, maar hun alle de boosheid ten zyneii
opzichte gepleegt vergaf; en vervolgens zy-
nen ouden Vader naar Egypten liet koomen;
cn hem daar met zyn gansch huisgezin onder-
hield.
Hendrik. Wat moet dat een onuitfpree-
kelyke vreugde voor Jofeph geweest zya vaa
niet alleen door deezen weg zynen Vader,
maar ook zo veele duizenden van menfchen
tc hebben kunnen behouden.
Leermeester. Zeekerlyk was het voor Jo-
feph een ongemeene blydfchap — maar had
hy dat uitmuntend vergenoegea wel genoo.
ten, wanneer de liere God het onheil had-
de wiïlen' voorkomen, dat zyne broeders hem
toebereid hadden. -Zoude hy zo geluk-
kig geworden zyn . indien God niet toegelaa-
ten hadde, dat zyne Broederen hem vyandig
wierden - dat zy hem als Slaaf verkog-
ten- dat hy zo in Egypten kwam, ver-
volgens daar in de gevangenis, en langs dien
weg met die. Hofbedienden in kennisfe ge-
raak-