Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 46 )
na dit geval had de Koning zelfs een droom,
die hem zeer veel oplettenheid fcheen te ver-
dienen. Aanftonds by het aanbreekeu van den
dag ontbood de Vorst alle de geene, wel-
ke voor droom-uitleggeren te boek ftonden;
maar niemand was er die hem zeggen konde,
wat dat deeze droom beduiden mocht. Juist
in dat oogenblik herinnerde zich de herflelde
Bediende des Konings, daf Jofeph hem in
de gevaugenis zynen droom zo volmaakt o-
vereenkomftig den uitflag hadde verklaard.—
Dit verhaalde hy des Koning, welke daaro-
ver zeer verblyd terftond Jofeph uit de ge-
vangenisfe liet haaien, en by hem brengen.—
Onmiddelyk deed hy hem verflag van zynen
droom, hem vraagcnde, of hy ook zeggen
konde, wat dezelve beduidde. - Jofeph
zig een weinig bedacht hebbende, zeide den
Koning, dat deeze droom beduidde „ dat er
„ in de zeeven eerstvolgends jaaren zo veel
„ Koorn, en Veldvruchten in zyne landea
„ wasfchen zouden dat alle zyne onderdaa-
„ nen dezelve niet zouden kunnen vertee-
,, ren. -Maar dat in de zeeven navoU
„ gendc jaaren er niets zoude wasfchen en