Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 45 )
ii icer geflooten, welke in hunne poste»| zicli
ii hadden fcliuldig gemaakt, beide deeze dee-
i den kort daar op yder een byzondere droom,
I welke eeven aanmerkelyk fcheen. Toen ter
3 tyd geloofde reen nog, dat de menfchen dik-
wils door de droomen onderricht wierden, van
hetgeen in 't vervolg hun zoude overkoomen ;
waarom 'er lieden gevonden wierden, die daar
van opzettelyk hun werk maakten; om de
droomen te verklaaren. - Oeeae twee
Hofbedienden waren nu zeer verleegen, wie
hun hunne droom zoude uitleggen; daar van
zy zo zeer de zin wenschten te weeten. ■—•
Jofeph hun 's morgens nedergcflaageD entreu«
rig ziende, vraagde daar ds reeden van. —^
£n wanneer zy hem hunne droom, en de oor-
zaak van hunne verleegenheid te kennen had-
de gegeeven, zeide hun Jofeph, wat waar-
fchynelyk deeze droomen tc beduiden had-
den, en het trof weezentlyk zo in; dat kort
daarop alles gebeurde, wat Jofeph had voor-
zegt. Den eenen nam de Koning weeder ia
genade aan, en herftelde hem in zyn ampt;
en den anderen liet hy ter dood brengen, ge-
lyk Jofeph het had voorfpeld. ïwee jaaren
na