Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '43 )
alzo Joreph naar hun toe,om te vernecmen,
hoe zy zig bevonden ; cn of er iets voorge-
vallen waar. Zo dra zy nu hem vau verre
zagen aankoomen ontftak zich hunne haat en
wraakzucht tegen hem ; en naamen zy 't god-
loos befluit om hem om het leeven te bre«-
gen. D'oudfte Broeder, Ruben genaamt, die
meer gewisfen bezat als d'andere, ried hun
van die boos voorneemen af; meenende; z«-
de hy, dat 'er nog wel andere geleegenhee-
den zoude voorkoomen, oni zig van de on-
gelukkige Jofeph te ontdoen ; dan juist in die
tyddip verplichtte hem zyn beroep voor een
tyd van zyne broeders aftegaan. Onder zy.
ne aïweezenheid kwamen er intusfcheu vreem-
<le Kooplieden voorby, die \oor bedongeu
fommea gelds menfchen kogten , en weder ver-
kogten; dat ii, de Slaaven-handel dreeven ;
want die menfchen, die door hun gekogt en
verkogt wierden moesten den zwaarften ar
beid doen, en kreegen allerflechtfte fpys; en
deeze werden Slaaven genoemd. Jofephs broe-
ders au wierden hec onder elkander eens, hun-
nen broeder aan deeze handelaaren te vcr-
koopen. — Gewis een zeer groot ongeluk
voor